องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

กองช่าง

กองช่าง

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ

  คู่มือสำหรับประชาชนเรื่อง...ขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง   คู่มือสำหรับประชาชนเรื่อง...ขออนุญาตขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน   คู่มือสำหรับประชาชนเรื่อง...ขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร   คู่มือสำหรับประชาชนเรื่อง...ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตร ๓๓   คู่มือสำหรับประชาชนเรื่อง...การออกใบรับรองการก่อสร้าง   คู่มือสำหรับประชาชนเรื่อง...ขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตร ๓๔   คู่มือสำหรับประชาชนเรื่อง...แจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39ทวิ   คู่มือสำหรับประชาชนเรื่อง...แจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   คู่มือสำหรับประชาชนเรื่อง...ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร   คู่มือสำหรับประชาชนเรื่อง...แจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ   คู่มือสำหรับประชาชนเรื่อง...ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร.ตามมาตรา ๒๑   คู่มือสำหรับประชาชนเรื่อง...แจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ   คู่มือสำหรับประชาชนเรื่อง...ขออนุญาตก่อสร้าง   คู่มือสำหรับประชาชนเรื่อง...แจ้งถมดิน   คู่มือสำหรับประชาชนเรื่อง...แจ้งขุดดิน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น