องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

ระบบ Back Office ที่ Share กับหน่วยงานอื่น

  อีเมล อบต.ท่าคล้อ   ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS   ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลตนเอง e-Plan   ระบบข้อมูลกลางองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น Info   ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กร IHR   ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.   ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น SIS   ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ระบบเบี้ยยังชีพ   ระบบสารสนเทศเรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.   ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.   ระบบคำของบประมาณ (SOLA)   ระบบโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   ระบบข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น