องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ

  คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพความพิการ   คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   คู่มือการปฏิบัติงานงานพัฒนาชุมชน   คู่มือการปฎิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้าง   คู่มือการปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี   คู่มือการปฏิบัติงานงานวิเคราะห์นโยบายและแผน   คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   คู่มือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น