องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ

  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปี 2566   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2566   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปี 2565   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2565   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินปลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้งที่ 1/2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปปฏิบัติราชหารและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 (1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2564)   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 (1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2564)   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใ้ห้บริการประชาชนดีเด่น   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์กำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือการหรือการมาทำงานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น