องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

งานตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายใน

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ

  การประเมินผลควบคุมภายในฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566   การประเมินผลควบคุมภายในฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565   รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2564   แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจิต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประะมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค.64- มี.ค.65)   ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ประจำปี 2565   กฎบัตร Internsl Audit Chater ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน   แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   การประเมินผลควบคุมภายในฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564   การประเมินผลควบคุมภายในฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563   การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น