องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

ประวัติความเป็นมา

ประกาศเมื่อ 20 มีนาคม 2563

เปิดอ่าน 2692 ครั้ง

ตำบลท่าคล้อ เดิมเป็นป่าใหญ่ล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนติดต่อกันเป็นเทือกเขายาวสมัยก่อนบริเวณแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้ยืนต้นนานาชนิด เช่น ไม้เต็งรัง ไม้ยาง ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้ประดู่ และสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย

เมื่อความเจริญเข้ามาสภาพของตำบลท่าคล้อเริ่มเปลี่ยนแปลงไปต้นรัชกาลที่ ๔ ได้มีการเสาะหาสถานที่สร้างเมืองสำรองเพื่อป้องกันข้าศึกพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระอนุชารัชกาลที่ ๔ ได้เสด็จมาสร้างวังที่ตำบลบ้านสีทา นามว่า "พระบวรราชวังสีทา" จึงได้ออกสำรวจ
เอาบริเวณเขาในเขตตำบลนี้ซึ่งมีลักษณะแปลกมีเทือกเขาไม่สูงนักติดต่อกันเป็นพืด กั้นเป็นปริมณฑล มีทางออกทางเดียว ภายในหุบเขาพื้นราบซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๕๐๐ ไร่เศษ จึงเอาที่นี่เป็นที่ตั้งกองทัพฝึกพลรบ  มีพลช้างไว้คอยป้องกันต่อสู้ข้าศึก อันอาจจะขึ้นมาจากทางทะเล ทางลาว
ทางเขมร หรือญวนก็ได้ บริเวณเขาคอกซึ่งในปัจจุบันมีร่องรอยเทือกเขาเป็นปริมณฑลปรากฏให้
เห็นเหตุ ที่เรียกตำบลท่าคล้อเพราะมีต้นไม้ปกคลุมมากมายและมีไม้หลายพันธุ์มีชนิดหนึ่งที่เรียกว่า
ไม้ค้อ หรือไม้คล้อ เลยทำให้เรียกชื่อตำบลนี้ว่า "ตำบลท่าคล้อ"

            ตำบลท่าคล้อ ได้รับการประกาศยกระดับตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยมีจำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ ๑ บ้านหาดสองแควเหนือ

หมู่ที่ ๒ บ้านท่าสบก

หมู่ที่ ๓ บ้านท่าคล้อกลาง

หมู่ที่ ๔ บ้านหาดสองแควใต้

หมู่ที่ ๕ บ้านคำใหญ่

หมู่ที่ ๖ บ้านท่าเกวียน

หมู่ที่ ๗ บ้านถ้ำเต่า

หมู่ที่ ๘ บ้านท่าศาลา

หมู่ที่ ๙ บ้านท่าคล้อใต้

หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่าคล้อเหนือ

หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขาหินดาด

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น