องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

ประกาศเมื่อ 03 เมษายน 2563

เปิดอ่าน 1436 ครั้ง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

    วิสัยทัศน์ขององค์กร "การคมนาคมสะดวก  บวกกับเศรษฐกิจเฟื่องฟู  มีความรู้ทันสมัย  สดใสสิ่งแวดล้อม  พร้อมเป็น อบต. น่าอยู่”

 

พันธกิจ

  1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ระบบไฟฟ้า น้ำอุปโภค - บริโภค
  2. บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ของประชาชน
  3. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  4. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการต่าง ๆ
  5. กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ควบคุมมลภาวะ ฝุ่นละออง
  6. การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้
  7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ H.I.V. และผู้ด้อยโอกาส

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น