องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

คำสั่งมอบอำนาจ

คำสั่งมอบอำนาจ

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ